8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

میزان حق ‏سرانه درمان سال 1402 بیمه‏ شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > میزان حق ‏سرانه درمان سال 1402 بیمه‏ شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد

میزان حق ‏سرانه درمان سال 1402 بیمه‏ شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد

میزان حق ‏سرانه درمان سال 1402 بیمه‏ شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد

تاریخ : 1402/3/1

شماره : 2116‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۳۴۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ و به استناد مفـاد بـنـد (۳) تصویب نامـه شماره ۱۲۴۸۸ ت ۶۱۰۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ هیأت محترم وزیران حق سرانه درمــــان بـمــــه شــــدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حــق ســرانه درمان کسر می گردد، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱،۱۹۶،۰۰۰ ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین و همچنین بر اساس بند (۴) مصوبه مذکور، نرخ حق سرانه برای اتباع و مهاجرین خارجی که در چارچوب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نموده و یا مینمایند از ابتدای سال جاری معادل ۲،۱۹۷،۰۰۰ ریال به ازای هر نفر در ماه اعلام میگردد.

مقتضی است واحدهای اجرایی نسبت به وصول ما به التفاوت مبلغ مذکور اقدام لازم را به عمل آورند.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین ذیربط، رؤسای ادارات امور بیمه شدگان، امور مستمری ها، نامنویسی و حسابهای انفرادی و وصول حق بیمه ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین واحدهای اجرایی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت وخدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید