8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

نحوه پرداخت صورتحساب مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > نحوه پرداخت صورتحساب مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد

نحوه پرداخت صورتحساب مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد

نحوه پرداخت صورتحساب مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد

تاریخ : 1400/11/10

شماره : 1000/1400/12126

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای مفاد بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر اینکه “سازمانهای بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید واریز کنند به آگاهی میرساند از تاریخ صدور این بخشنامه هرگونه پرداخت به مراکز درمانی دانشگاهی بابت مطالبات سالجاری، مستلزم ارائه روکش تفکیکی هزینه دارو و تجهیزات پزشکی از سایر اقلام صورت حساب ارسالی توسط مراکز موصوف با معرفی شماره حساب بانکی جداگانه می باشد.

بر این اساس ضمن اطلاع رسانی کامل به مراکز درمانی دانشگاهی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن اعلام شماره حساب جهت پرداخت هزینه دارو و لوازم مصرفی پزشکی، منبعد صورتحسابهای ارسالی صرفاً وفق شرایط مذكور تحويل پس از ثبت آن در سیستم مکانیزه و انجام رسیدگیهای مربوطه پرداخت هزینه به تفکیک موارد صدرالاشاره تا صورت پذیرد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مسئولین امضای مجاز مدیریت درمان استان بوده و با متخلفين طبق قوانين برخورد خواهد شد.

بدون نظر

پیام بگذارید