8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

نکاتی در خصوص از دستور کار خارج نمودن بررسی و رسیدگی به تراکنش‌ های بانکی موارد مندرج در بخشنامه شماره 200/20305/د مورخ 1403/03/29

موسسه اروند مشاور > اخبار  > نکاتی در خصوص از دستور کار خارج نمودن بررسی و رسیدگی به تراکنش‌ های بانکی موارد مندرج در بخشنامه شماره 200/20305/د مورخ 1403/03/29

نکاتی در خصوص از دستور کار خارج نمودن بررسی و رسیدگی به تراکنش‌ های بانکی موارد مندرج در بخشنامه شماره 200/20305/د مورخ 1403/03/29

نکاتی در خصوص از دستور کار خارج نمودن بررسی و رسیدگی به تراکنش‌ های بانکی موارد مندرج در بخشنامه

تاریخ: 1403/04/11

شماره: 200/24513/د

مدیران کل محترم امور مالیاتی
جناب آقای طاهری نژاد، رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی

پیرو نامه شماره 20305/200/د مورخ 1403/03/29 با موضوع رسیدگی به تراکنش‌ های بانکی، در خصوص از دستور کار خارج نمودن بررسی و رسیدگی به تراکنش‌ های بانکی موارد مندرج در نامه مزبور اعلام می دارد، اولا، نامه فوق الذکر صرفا درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی حساب های غیر تجاری اشخاص حقیقی می باشد;

ثانیا، ضروری است تا زمان ارائه فرآیند و سامانه اصلاحی، صرفا از سه ماه قبل از انقضای مهلت مرور زمان رسیدگی (حسب مورد) نسبت به رسیدگی اقدام گردد;

ثالثا، مقتضی است با هدف نظارت بر حسن اجرای مفاد نامه شماره 20305/200/د مورخ 1403/03/29، ادارات کل پیش از صدور هرگونه اوراق تشخیص یا مطالبه اصل مالیات و جرایم متعلقه، نسبت به ارسال اسناد مثبته حاکی از درآمدی بودن تراکنش مورد رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی و به ترتیبی که دادستان محترم مقرر می نماید، اقدام نمایند;

رابعا، مفاد این نامه صرفا تا زمان پیاده سازی و استقرار ساز و کار مذکور در نامه صدرالذکر معتبر خواهد بود.

دادستانی انتظامی مالیاتی مکلف است در دوره های سه ماهه، گزارش عملکرد ادارات کل امور مالیاتی را به اینجانب ارسال نماید.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بدون نظر

پیام بگذارید