8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

وجه الضمان کارگزاری های رسمی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > وجه الضمان کارگزاری های رسمی

وجه الضمان کارگزاری های رسمی

وجه الضمان کارگزاری های رسمی

تاریخ : 1400/10/18

شماره : 1000/1400/11063

پیوست : دانلود پیوست

با توجه به مفاد ماده ۱۳ آئین نامه ایجاد کارگزاریهای رسمی مبنی بر ارائه تضمین لازم توسط کارگزاران در قبال امور واگذارشده و با عنایت به بند یک دو هزار و پنجمین جلسه هیات محترم مدیره مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲(مصوبه شماره ۱۱۰۰/۱۴۰۰/۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ و با توجه به توسعه کمی و کیفی کارگزاریها و به منظور صیانت از حقوق سازمان مبالغ تعیین شده و نحوه اخذ تضمین به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

تیپ شعبه مادر میزان وجه الضمان
یک 2.500.000.000ریال
دو 2.000.000.000ریال
سه 1.500.000.000ریال
چهار 1.000.000.000ریال
پنج 500.000.000 ریال

اخذ وجه الضمان مطابق مبالغ فوق الذکر می بایست به صورت یک فقره چک صیادی از مسئول کارگزاری و یا شرکت طرف قرارداد صورت پذیرد همچنین در مواردی که چک مسئول کارگزاری ارائه میگردد اعضاء هیات مدیره کارگزاری باید ظهـر چک را به عنوان ضامن امضاء نمایند.

بدون نظر

پیام بگذارید