8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

وظایف بانک های سراسر کشور در خصوص حکم تبصره یک ماده 34 قانون مالیات های مستقیم مالیات بر ارث سپرده بانکی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > وظایف بانک های سراسر کشور در خصوص حکم تبصره یک ماده 34 قانون مالیات های مستقیم مالیات بر ارث سپرده بانکی

وظایف بانک های سراسر کشور در خصوص حکم تبصره یک ماده 34 قانون مالیات های مستقیم مالیات بر ارث سپرده بانکی

وظایف بانک های سراسر کشور در خصوص حکم تبصره یک ماده 34 قانون مالیات های مستقیم مالیات بر ارث سپرده بانکی

شماره : 200/24262/ص

تاریخ : 1402/12/26

پیوست : دانلود پیوست

جناب آقای دکتر نجارزاده

مدیر عامل محترم بانک ملی ایران

جناب آقای دکتر خانی

مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران

جناب آقای دکتر ابراهیمی

مدیر عامل محترم بانک سپه

جناب آقای دکتر خورسندیان

مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن

جناب آقای دکتر فرخ نژاد

مدیر عامل محترم بانک کشاورزی

جناب آقای دکتر حسینی

مدیر عامل محترم بانک مسکن

جناب آقای دکتر شیری

مدیر عامل محترم پست بانک ایران

جناب آقای شیخ حسینی

مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون

جناب آقای دکتر للة گانی

مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران

جناب آقای دکتر اخلاقی فیض آثار

مدیر عامل محترم بانک تجارت

جناب آقای دکتر سیفی کفشگری

مدیر عامل محترم بانک صادرات یران

جناب آقای اشرف نژاد

قائم مقام محترم بانک ملت

جناب آقای دکتر اسکندری

مدیر عامل محترم بانک آینده

جناب آقای دکتر بلگوری

مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین

جناب آقای پور سعید

مدیر عامل محترم بانک ایران زمین

جناب آقای دکتر پرویزیان

مدیر عامل محترم بانک پارسیان

جناب آقای دکتر قاسمی

مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد

جناب آقای جوادی

مدیر عامل محترم بانک خاورمیانه

جناب آقای قیطاسی

قائم مقام محترم بانک دی

جناب آقای معرفت

مدیر عامل محترم بانک سامان

جناب آقای دکتر فتحعلی

مدیر عامل محترم بانک سینا

جناب آقای قدمی

مدیر عامل محترم بانک سرمایه

جناب آقای دکتر احمدی

مدیر عامل محترم بانک شهر

جناب آقای دکتر بهاروندی

مدیر عامل محترم بانک کارآفرین

جناب آقای دکتر فهمی

مدیر عامل محترم بانک گردشگری

جناب آقای قضایی پاکدهی

مدیر عامل محترم بانک مشترک ایران-ونزوئلا

جناب آقای دکتر شمسی نژاد

مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه ایران

جناب آقای حسین زاده

مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت

جناب آقای جوادی

مدیر عامل محترم موسسه اعتباری غیر بانکی ملل

 

با عنایت به نامه شماره 2/201319 مورخ 1402/10/18 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ضرورت اجرای حکم تبصره (1) ماده (34) قانون مالیات های مستقیم جهت تسهیل و تسریع در بهره مندی وراث از سپرده متوفیان نزد بانک ها و موسسات اعتباری (ابلاغی به نظام بانکی کشور توسط مسئولین ذیربط بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 02/290537 مورخ 1402/11/28)، خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای تبصره قانونی موصوف، شعب آن بانک در صورت درخواست وراث قانونی (صرفا در مورد متوفیان 1395/01/01 و بعد از آن) برای دریافت سپرده های متوفی و سودهای حاصل از آن، مطابق ترتیبات زیر اقدام نمایند:

(1 مالیات مربوط به سپرده متوفی و سود متعلق به آن تا تاریخ پرداخت به وراث، توسط بانک ذیربط، محاسبه و از سپرده و سود مذکور کسر و مابقی سپرده و سود حاصل از آن به وراث پرداخت گردد. با توجه به مقررات مواد (17) و (18) قانون مالیات­های مستقیم، مالیات مربوطه به ترتیب مندرج در جدول زیر برای مسئولین ذیربط بانک ها قابل محاسبه می باشد:

جدول (1) : نحوه محاسبه مالیات مربوط به سپرده متوفیان و سود متعلق به آن

ردیف وراث نرخ مالیات نحوه محاسبه مالیات توضیحات
1 طبقه اول (شامل پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد) %3 نرخ مالیات×(مبلغ کل سپرده + سود متعلق)
2 طبقه دوم (شامل اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها) %6
3 طبقه سوم (شامل عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها) %12
4 وراث طبقات اول و دوم

نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی

مشمول مالیات بر ارث نمی­باشند وفق ماده (25) قانون مالیات­های مستقیم، احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده، منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح کشور و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می­باشد.

 

توجه به موارد زیر در رابطه با محاسبه و کسر مالیات بر ارث سپرده های بانکی ضروری است:

  • اشخاصی که در گروه وراث مذکور در سه طبقه فوق الذکر قرار نمی گیرند، لیکن به طرق قانونی مختلف (برای مثال از طریق وصیت متوفی) ذینفع ماترک وی قرار گرفته اند، جهت دریافت سپرده بانکی متوفی می بایست به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و گواهی مالیاتی مربوط را دریافت نمایند.
  • چنانچه وراث برای سپرده مورد نظر متوفی نزد بانک، گواهی موضوع مواد 26 و یا 34 قانون مالیات­های مستقیم را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ نموده باشند، تا مبلغ مذکور در گواهی صادره نیازی به محاسبه، کسر و واریز مالیات از سوی بانک ذیربط نمی باشد.

(2مالیات کسر شده طی هر ماه، حداکثر تا پایان ماه بعد، از طریق شناسه 30 رقمی مطابق با ساختار اعلامی سازمان امور مالیاتی (پیوست شماره یک)، به حساب اداره کل امور مالیاتی مربوطه نزد بانک مرکزی (پیوست شماره 2) واریز شود. منظور از اداره کل امور مالیاتی ذیربط، اداره کلی است که وراث در آن پرونده مالیات بر ارث مربوط را تشکیل داده اند. چنانچه وراث نسبت به تشکیل پرونده مالیات بر ارث اقدام نکرده باشند، اداره کل امور مالیاتی ذیربط، اداره کلی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. در مورد متوفیان ساکن شهر و استان تهران، مالیات کسر شده باید به حساب واحد اعلامی، واریز گردد.

(3 همزمان با انجام تکلیف قانونی مذکور در بند (2) فوق، فهرست مشخصات متوفیان و وراث و نیز مبالغ پرداختی به آنان از محل سپرده متوفیان و سود متعلق، در چارچوب مورد نظر سازمان امور مالیاتی (پیوست شماره 3) از کانال وب سرویس ارسال گردد.

تبصره: تا زمان راه اندازی وب سرویس نهایتا پایان اردیبهشت 1403 اطلاعات فوق در قالب لوح فشرده به فرمتCSV به این سازمان (اداره کل امور مالیاتی ذیربط) ارسال گردد.

لازم به توجه است که با عنایت به مفاد مواد (34) و (199) قانون مالیات­های مستقیم، بانک های ذیربط در صورت عدم انجام تکالیف موضوع تبصره (1) ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم در پرداخت سپرده و سود متعلق به وراث بدون کسر و واریز مالیات متعلق و یا ارائه گواهی موضوع مواد 26 یا 34 قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول جرائم و مسئولیت های قانونی مقرر در قانون خواهند شد.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بدون نظر

پیام بگذارید