8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال 1402 قرارداد های پژوهشی دانشگاهی و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دارای مجوز

موسسه اروند مشاور > اخبار  > پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال 1402 قرارداد های پژوهشی دانشگاهی و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دارای مجوز

پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال 1402 قرارداد های پژوهشی دانشگاهی و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دارای مجوز

پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال 1402 قرارداد های پژوهشی دانشگاهی و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دارای مجوز

شماره: 200/1336/د

تاریخ: 1403/01/18

ادارات کل امور مالیاتی 

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مالیات بر درآمد حقوق سال 1402 قراردادهای پژوهشی دانشگاه ­ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتخانه­ های فوق ­الذکر می­باشند، با توجه به حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال مذکور مقرر می ­دارد:

باتوجه به عدم تصریح قرارداد­های پژوهشی در بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و همچنین با عنایت به حکم مذکور در قسمت اخیر جزء 4-2 بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 که مالیات قرارداد­های پژوهشی را کماکان مشمول حکم تبصره (2) ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم الحاقی 1369/04/27 دانسته است، لذا مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قرارداد­های پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص مذکور به اشخاص حقیقی (حقوق بگیر) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج (5%) درصد می ­باشد.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بدون نظر

پیام بگذارید