8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

پذیرش اسناد خسارت متفرقه بیماران خاص و صعب العلاج توسط کارگزاری های رسمی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > پذیرش اسناد خسارت متفرقه بیماران خاص و صعب العلاج توسط کارگزاری های رسمی

پذیرش اسناد خسارت متفرقه بیماران خاص و صعب العلاج توسط کارگزاری های رسمی

پذیرش اسناد خسارت متفرقه بیماران خاص و صعب العلاج توسط کارگزاری های رسمی

تاریخ  : 1926‏/1403‏/1000

شماره : 1403/3/7

پیوست : دانلود پیوست

با عنایت به مفاد مصوبه شماره ۱۱۰۰/۹۷/۴۲۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ هیات مدیره محترم سازمان و مکاتبه شماره ۴۰۰۰/۱۴۰۲/۲۶۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ معاونت محترم ،درمان در خصوص پذیرش اسناد خسارت متفرقه بیماران خاص و صعب العلاج توسط کارگزاریهای رسمی و همچنین پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۱۳۱۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶) حق الزحمه پذیرش اسناد خسارت متفرقه توسط کارگزاریهای ،رسمی بدینوسیله اعلام میدارد؛ مبالغ پرداختی بابت حق الزحمه پذیرش اسناد خسارت بیماران مذکور، معادل مجموع هزینه پذیرش و ثبت اسناد خسارت متفرقه بیماران عادی باشد. ضمنا لازم به ذکر است که حق الزحمه انجام فرآیند ثبت مکانیزه این دسته از اسناد نیز مطابق با تعرفه تعیین شده بابت ثبت اسناد خسارت متفرقه عادی اعم از بستری و سرپایی قابل محاسبه و پرداخت می باشد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران ،کل مدیریتهای درمان و روسای ادارات نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی میباشند.

 

بدون نظر

پیام بگذارید