8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

پروتز و اورتوز

پروتز و اورتوز

پروتز و اورتوز

تاریخ : 1402/4/23

شماره : 4271‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

در اجرای بند ۱ دو هزار و هفتاد و نهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ هیات مدیره محترم به شماره ۱۱۰۰/۱۴۰۲/۴۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ و پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۷۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ و دستور اداری به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و به منظور ارتقا تعرفه وسایل کمک پزشکی، تسهیل در امور و افزایش رضایتمندی ،مشمولین ضمن ارسال جدول تعرفه های پروتز و اورتوز موارد مرتبط با بندهای ۶ ۱۰۸، ۱۳ ۱۴ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۷۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ و بند ۱ دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۲۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ به شرح ذیل تغییر می یابد :

۱ .پرداخت هزینه عینک طبی و اقلام با تعرفه کمتر از ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدون نیاز به تایید مراجع معتمد و با ارایه مدارک مربوطه بلامانع می باشد.

۲ .بررسی و اظهار نظر در خصوص اقلامی که تعرفه آنان طبق جدول پیوست از چهار میلیون ریال تا ده میلیون ریال میباشد به عهده پزشکان معتمد عمومی و از ده میلیون ریال و بیشتر به عهده شورای پزشکی می باشد.

3 .بهای کنتاکت لنز با تجویز پزشک متخصص معالج (چشم) (پزشک و وجود یکی از شروط ذیل و پس از تایید توسط پزشک معتمد عمومی قابل پرداخت خواهد بود

الف) بیمه شد مبتلا به قوز قرنیه باشد.

ب) عیب انکساری دو چشم از نمره بالاتر باشد.

ج) اختلاف قدرت انکساری دو چشم بیش از ۴ نمره .باشد.

در صورت تایید کنتاکت لنز بهای پروتز عینک پرداخت نخواهد شد.

۴ .همکاران شاغل و مستمری بگیر و افراد تحت تکفل آنان همانند سایر بیمه شدگان مشمولین از کلیه پروتز و اورتوزهای مندرج در جدول پیوست بهره مند میگردند.

۵ .به منظور مساعدت به مستمری بگیران بازنشسته از کار افتاده کلی و افراد تحت تکفل آنان و بازماندگان بیمه شدگان اصلی متوفی هزینه عینک طبی شیشه) و (فریم صرفا بابت یکی از انواع عینک دوربین نزدیک بین و (آستیگمات و همچنین پروتز دندان مصنوعی در صورتیکه از تاریخ آخرین پرداخت به آنان حداقل ده سال گذشته باشد حداکثر برای یک بار دیگر با رعایت سایر شرایط قابل پرداخت خواهد بود. لازم به ذکر است در این خصوص تاریخ برقراری مستمری ملاک نبوده و تاریخ استفاده قبلی مبنای پرداخت مجدد خواهد بود . ضوابط این بخشنامه که جایگزین دستورالعملها و بخشنامههای قبلی میگردد، از تاریخ صدور این بخشنامه قابل اجرا خواهد بود. شایان ذکر است سایر ضوابط و شرایط مندرج در بخشنامههای فوق الذكر كما في السابق به قوت خود باقی میباشد.

6 .شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است بستر لازم جهت اجرای این بخشنامه را در سامانه متمرکز تعهدات کوتاه مدت و سیستم جامع کمیسیونهای پزشکی فراهم نماید.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل بیمه،ای مدیران ،درمان معاونین ذیربط، روسای شعب روسای ادارات شوراها و کمیسیونهای پزشکی و امور بیمه شدگان کارشناسان مربوطه و اعضای مراجع معتمد پزشکی می باشد.

 

بدون نظر

پیام بگذارید