8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

پیرو بخشنامه مشوق‌های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال 1402

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > پیرو بخشنامه مشوق‌های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال 1402

پیرو بخشنامه مشوق‌های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال 1402

پیرو بخشنامه مشوق‌های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال 1402

تاریخ : 1402/5/20

شماره : 5445‏/1402‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

پیرو و بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۰۲/۲۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ با موضوع مشوقهای حمایت از تولید حفظ و ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲ و به منظور حمایت از تولید حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط نظر به اینکه به موجب مفاد تصویب نامه اصلاحی هیات محترم وزیران به شماره ۲۵۳۳۴ت ۶۰۴۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸، حفظ یا افزایش سطح اشتغال کارگاههای موضوع تصویب نامه مذکور بر مبنای فهرست اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حداقل به مدت یکسال ملاک بهره مندی از تسهیلات بخشودگی جرائم قلمداد گردیده است؛ لذا مفاد زیر به عنوان تبصره ذیل بند (۴) بخشنامه فوق الذکر اضافه میگردد:

تبصره آن دسته از کارگاههایی که در سال ۱۴۰۱ باستناد گزارش بازرسی کارگاهی دارای فعالیت و نیروی شاغل میباشند ولیکن به سبب مسایل و مشکلات اقتصادی، علی رغم ،فعالیت لیست حق بیمه کارکنان خود را به سازمان تسلیم ننموده اند در صورت عدم تعدیل نیرو نسبت به آخرین گزارش بازرسی کارگاه در اسفند ماه یا منتهی به اسفند ماه در سال ۱۴۰۱ میتوانند از طریق سامانه خدمات غیر حضوری نسبت به ثبت درخواست بخشودگی جرائم کارگاه خود اقدام و در صورت پذیرش آن کلیه بدهی های قطعی لغایت سال گذشته کارگاه مورد نظر را با رعایت سایر مقررات تقسیط نمایند.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری معاونت ،بیمهای اداره کل وصول حق بیمه مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی ،تامین مدیران ،کل معاونین منابع بیمهای پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات اجرائیات وصول حق بیمه بازرسی ادارات کل استانها روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط شعب می باشند.

بدون نظر

پیام بگذارید