8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی

کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی

کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی

تاریخ : 1400/10/1

شماره : ‏10153/‏1400/‏1000

پیوست : دانلود پیوست

پیرو بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد به شماره ۵۰۲۰/۳۶۰۲۷ مورخ ۹۰/۲/۲۷ و تورهای اداری منتهی به شماره ۵۰۲۰/۹۹/۱۰۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ و در سال توليد پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و به منظور ایجاد بستر مناسب در جهت حمایت از کارفرمایان، کارآفرینان و ایجاد رضایتمندی در مخاطبان سازمان در ارتباط با نحوه شمول و بیمه پردازی کارفرمایان (مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی) شاغل در کارگاههای مشمول قانون اعم از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره که مزد و حقوق دریافت می نمایند دریافت لیست و حق آنان در اجرای بند (۱۱) بخشنامه شماره (۹) مشترک فنی و درآمد، با نرخ ۲۷ درصد و با رعایت افزایشات سالیانه مزد و حقـــوق مصوب شورایعالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح، بلامانع خواهد بود.

توجه: مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات می بایست حداکثر ظرف یکماه از تاریخ صدور ایـــن دستوراداری نسبت به بروزرسانی سیستمهای مکانیزه مربوطه با هماهنگی اداره کل وصول حق بیم اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این دستوراداری مدیران کل، معاونين منابع و تعهدات بیمه ای، رؤســـــای ادارات وصول حق بیمه امور بیمه شدگان بازرسی کارگاهی، بازرسی دفاتر قانونی، رؤسا و معاونين امور بیمه ای و مسئولین ذیربط شعب می باشند.

بدون نظر

پیام بگذارید