8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1401

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1401

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1401

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1401

تاریخ : 1401/8/18

شماره : 8952‏/1401‏/1000

پیوست : دانلود پیوست

با عنایت به بند ۳ تصویب نامه شماره ۰۱/۳۵۰۰۳ / م / ۵۹۸۲۵ ک مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین مبلغ شش میلیون و پانصد هزار (۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار بطور ماهانه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱، واحدهای اجرایی تابعه مکلفند در اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۲۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ موضوع دستمزد مبنای کسـر حـق بـیـمـه در سال ۱۴۰۱، ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای کارگر مشمول قـانـون کـار می باشند، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهانه رعایت نمایند.

مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست پس از صدور این بخشنامه از ابتدای سال جاری تمهیدات لازم را به منظور به روز رسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مـورد نـیـاز جـهـت اعمال افزایش مزایای مزبور فراهم نماید.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیران کل ،معاونین روسا و کارشناسان ارشد ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

 

 

 

بدون نظر

پیام بگذارید