8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1400

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1400

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1400

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1400

تاریخ : 1400/3/10

شماره : 1000/1400/2012

پیوست : دانلود پیوست

باتوجه به تصویب نامه شماره ۱۹۷۵۶ تا ۵۸۶۷۳ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار (۴/۵۰۰/۰۰۰) ریال بعنوان کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار بطور ماهانه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰، واحدهای اجرایی تابعه مکلفند در اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۰، ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای کارگر مشمول قانون کار می باشند مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهانه رعایت نمایند.

مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست پس از صدور این بخشنامه از ابتدای سال جاری تمهیدات لازم را به منظور به روز رسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین جهت اعمال افزایش مزایای مزبور فراهم نماید.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیران ،کل ،معاونین روسا و کارشناسان ارشد ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

بدون نظر

پیام بگذارید