8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1402

موسسه اروند مشاور > اخبار  > بیمه تامین اجتماعی  > کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1402

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1402

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1402

تاریخ : 1402/1/23

شماره : 436‏/1402‏/1000

پیوست : ثبت پیوست

با عنایت به مصوبه شماره ۵۷۵۴ت ۶۱۱۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ هیات محترم وزیران مبنی بـر تـعـيـيـن مـبلـغ نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار بطور ماهانه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ واحدهای اجرایی تابعه مکلفند در اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۲، ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای کارگر مشمول قانون کار میباشند مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهانه رعایت نمایند.

مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست پس از صدور این بخشنامه از ابتدای سال جاری تمهیدات لازم را به منظور به روز رسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز جهت اعمال افزایش مزایای مزبور فراهم نماید.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیران ،کل ،معاونین روسا و کارشناسان ارشد ادارات کل استان ها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

 

بدون نظر

پیام بگذارید