8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

 

بازنشستگان

اصلاح بند 6-2-6 بخشنامه 1000/97/13196 مورخ 97/11/30بازنشستگی در اجرای دادنامه شماره 990997090601807 مورخ 99/6/2هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اصلاح بند 6-2-6 بخشنامه 1000/97/13196 مورخ 97/11/30بازنشستگی در اجرای دادنامه شماره 990997090601807 مورخ 99/6/2هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی تاریخ : 1400/2/3 شماره : 1000/1400/664 پیوست : دانلود پیوست پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۱۹۶ مورخ ۹۷/۱۱/۳۰، بدینوسیله بند (۶-۲-۶) بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح می گردد: ۶-۲-۶: حسب مفاد بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۴۵۴۷/۱۲۴۶۱۰ مورخ ۸۹/۶/۶ هیات وزیران، موضوع اضافه نمودن یک تبصره با عنوان تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور؛ «در مورد کارگاه هایی که پس از تصویب قانون یاد شده ایجاد می گردند، کارفرمایان مربوط مکلفنـد بـه منظور اخذ گواهی لازم از وزارتخانه های...

به خواندن ادامه دهید

بخشنامه شماره 78 مستمری ها

بخشنامه شماره 78 مستمری ها تاریخ : 1400/2/21 شماره : 1000/1400/1340 پیوست : دانلود پیوست در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شورایعالی کار و تصویب نامه شماره ۴۰۴۳ت ۵۸۶۸۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ هیات محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمکهای جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل تعیین گردیده است: الف) میزان افزایش مستمری موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برقرار شده است به ترتیب برای دریافت کنندگان تا حداقل مستمری به...

به خواندن ادامه دهید

بخشنامه شماره 76/1 امور مستمری ها

بخشنامه شماره 76/1 امور مستمری ها تاریخ : 1400/2/21 شماره : 1000/1400/1345 پیوست : دانلود پیوست در اجرای بند (ب) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مصوبه شماره ۱۱۰۰/۱۴۰۰/۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ هیات مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره ۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ هیات امنای محترم سازمان به منظور اعمال متناسب سازی مرحله دوم حقوق مستمری بگیران، توجه کلیه واحدهای اجرایی را به موارد ذیل جلب می نماید: الف) مشمولین: کلیه مستمری بگیران بازنشسته از کارافتاده کلی و بازماندگان که در تاریخ اجرای متناسب سازی پرونده آنها فعال بوده و یا افرادی که حداکثر تا پایان دوره...

به خواندن ادامه دهید

شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه 2 شماره 1000/1400/431 مورخ 1400/1/25(انتخاب بازنشسته ، همسر بازمانده و از کارافتاده کلی نمونه) مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان

شیوه نامه اجرایی مربوط به بخشنامه 2 شماره 1000/1400/431 مورخ 1400/1/25(انتخاب بازنشسته ، همسر بازمانده و از کارافتاده کلی نمونه) مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان تاریخ : 1400/2/27 شماره : 8000/1400/271 پیوست : دانلود پیوست احتراماً؛ در اجرای بند ۲ بخشنامه مذکور شیوه نامه اجرایی نوزدهمین دوره انتخاب بازنشسته ، همسر بازمانده ، از کارافتاده کلی نمونه و چگونگی برگزاری مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان ارسال میگردد واحدهای اجرایی موظفند وفق مفاد مندرج در این شیوه نامه نسبت به انجام فرآیندهای مربوطه با رعایت همه جانبه مقررات، پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی اقدام لازم معمول نمایند. ۱ - مشمولین : کلیه مستمری بگیران...

به خواندن ادامه دهید

ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری فرزندان اناث بازمانده

ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری فرزندان اناث بازمانده تاریخ : 1400/5/9 شماره : 5000/1400/990 پیوست : دانلود پیوست در اجرای بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورالعملهای بازماندگان به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۷۸۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ و در راستای توسعه خدمات غیر حضوری و افزایش رضایت مندی مستمری بگیران و بیمه شدگان شفاف سازی امور اجرایی یکسان سازی رویه ها بهینه سازی فرآیندها با رویکرد کاهش مراجعات و همچنین در اجرای بندهای «۱» و «۲» مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک کشور نظر واحدهای اجرایی را به رعایت و اجرای موارد ذیل و تغییرات...

به خواندن ادامه دهید

الحاق و اصلاح بند هایی از تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره 1000/95/7825 مورخ 95/8/1

الحاق و اصلاح بند هایی از تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره 1000/95/7825 مورخ 95/8/1 تاریخ : 1400/8/18 شماره : 1000/1400/7735 پیوست : دانلود پیوست در اجرای نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۰/۱۰۲۶۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ رئیس محترم دیوان عدالت اداری منضـم بـه دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استحقاق نوادگان اناث مشمولین قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار به دریافت حقوق وظیفه اجداد" و همچنین سایر تغییرات مرتبط بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۷۸۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ به شرح ذیل...

به خواندن ادامه دهید

بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال 1400 لغایت آبان ماه سال 1401

بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال 1400 لغایت آبان ماه سال 1401 تاریخ : 1400/10/22 شماره : 1000/1400/11285 پیوست : دانلود پیوست با عنایت به مفاد بند «۱» یکهزار و نهصد و نود و هشتمین جلسه هیات محترم مدیره سازمان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ مبنی بر موافقت با تمدید کسر حق بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران و با توجـه بـه مفاد بند «۴» دوهزار و چهارمین جلسه هیات محترم مدیره سازمان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ مبنی بر موافقـت بـا مساعدت به مستمری بگیران بابت بیمه درمان تکمیلی و پیرو دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۸۲۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ در خصوص کسر حق بیمه...

به خواندن ادامه دهید

اصلاحیه بخشنامه شماره 77 مستمری‌ها (بخشنامه شماره 1‏/77 مستمری‌ها)

اصلاحیه بخشنامه شماره 77 مستمری‌ها (بخشنامه شماره 1‏/77 مستمری‌ها) تاریخ : 1401/1/30 شماره : ‏1012/‏1401/‏1000 پیوست : دانلود پیوست احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره ۷۷ مستمریها موضوع بازنشستگی همسران و فرزندان معظم شهدا، نظر به اینکه در جزء (الف) بند (۱) بخشنامه مذکور در خصوص مشمولین، منبعث از بند (الف) ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عبارت «تامین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع» به علت سهو قلم درج نگردیده بدینوسیله جزء یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد: الف) کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههای اجرایی موسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و...

به خواندن ادامه دهید

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1401 (بخشنامه شماره 79 مستمری‌ها)

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1401 (بخشنامه شماره 79 مستمری‌ها) تاریخ : 1401/3/27 شماره : 3745‏/1401‏/1000 پیوست : دانلود پیوست احتراما؛ در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ شورایعالی کار و تصویب نامه شماره ۴۲۳۲۹ت ۵۹۸۲۵ھ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ و اصلاحیه شماره ۵۹۸۲۵/۴۵۲۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ هیات محترم وزیران میزان افزایش مستمری و کمکهای جنبی (بـه همـراه مبالغ متناسب سازی قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین گردیده است: الف) میزان افزایش مستمری موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی...

به خواندن ادامه دهید

اصلاحیه میزان افزایش حقوق ‌مستمری‌بگیران در سال 1401 (بخشنامه شماره 1‏/79 مستمری‌ها)

اصلاحیه میزان افزایش حقوق ‌مستمری‌بگیران در سال 1401 (بخشنامه شماره 1‏/79 مستمری‌ها) تاریخ : 1401/6/13 شماره : 6813‏/1401‏/1000 پیوست : دانلود پیوست احتراما در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و با ملغی الاثر شدن مصوبه شماره ۴۲۳۲۹ تا ۵۹۸۲۵هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ هیات محترم ،وزیران وفق مصوبه مورد توافق وزرای محترم عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی پیوست نامه شماره ۱۲۹۶۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ در خصوص میزان افزایش مستمری قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۱ ، بندهای (الف) و (هـ) بخشنامه شماره (۷۹) مستمری ها به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۳۷۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ به شرح ذیل اصلاح میگردد: الف) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده (۹۶) قانون تامین...

به خواندن ادامه دهید