8:00 - 19:00

ساعات کاری ما شنبه- پنجشنبه.

061-53222225

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیس بوک

توییتر

بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف

بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف تاریخ : 1400/1/15 شماره : 1000/1400/190 پیسوت : دانلود پیوست با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال تولید پشتیبانیها مانع زداییها از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقابله با تحریم های ظالمانه مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و به منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و در اجرای بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نظر واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می دارد: ۱ - مشمولین؛ کارفرمایان کارگاههای فعال ،تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و...

به خواندن ادامه دهید

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1400

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1400 تاریخ : 1400/1/24 شماره : 1000/1400/436 پیوست : دانلود پیوست به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰ ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری به شرح ذیل اعلام مینماید واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه...

به خواندن ادامه دهید

تنقیح ، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل های حوزه بازرسی کارگاهی

تنقیح ، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل های حوزه بازرسی کارگاهی تاریخ : 1400/1/24 شماره : 1000/99/440 پیوست : دانلود پیوست در اجرای مواد (۳۶)، (۳۹)، (۴۷) (۱۰۱) و (۱۰۲) قانون تامین اجتماعی و به منظور ایجاد رویه واحد و روان سازی و تلخیص بخشنامه یک جدید بازرسی ، شناسایی کارگاه ها و بیمه شدگان، صحت سنجی لیستهای ارسالی از سوی کارفرمایان کارگاههای حقیقی و حقوقی دولتی خصوصی و اجرای آرای صادره از سوی مراجع قضایی، این بخشنامه جایگزین بخشنامه قبلی بازرسی کارگاهها می گردد و نظر واحدهای اجرایی را به رعایت و اجرای دقیق موارد ذیل معطوف می دارد. بخش اول - طبقه...

به خواندن ادامه دهید

اصلاح بند (2-37) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شماره 1000/99/12101 مورخ 99/12/20

اصلاح بند (2-37) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران تاریخ : 1400/2/4 شماره : 1000/1400/727 پیوست : دانلود پیوست پیرو بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ بدینوسیله توجه بند (۲-۳۷) بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح می گردد: «توجه: در اجرای نظر مورخ 99/6/27 فقهای معظم شورای نگهبان از تاریخ مصوبه ۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی در خصوص کلیه قراردادهای دست خدماتی غیر مکانیکی چنانچه کارفرما با ارائـه دلایل و مدارک و مستندات اثبات نماید که نسبت مزد به کل کار کمتر از پنجاه و شش درصد کل ناخالص کارکرد مدارک و مستندات اثبات نماید که نسبت مزد به کل کار - می باشد،...

به خواندن ادامه دهید

استارت آپها و نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکت های مذکور

استارت آپها و نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان شاغل در شرکت های مذکور تاریخ : 1400/2/10 شماره : 1000/1400/889 پیوست : دانلود پیوست در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی و تدابیر راهبردی و کلان سازمان در خصوص تنقیح بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره به منظور حمایت از شرکتهای کسب و کار فضای مجازی استارت ،آپها شفاف سازی ،مقررات، ایجاد وحدت رویه و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال پشتیبانی از تولید توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل معطوف می دارد: ۱- نحوه شمول و بیمه پردازی کارکنان مشمول قوانین کار و...

به خواندن ادامه دهید

تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه

تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه تاریخ : 1400/2/31 شماره : 1000/1400/1640 پیوست : دانلود پیوست در راستای ،تنقیح تجمیع و تلخیص بخشنامه ها دستورات اداری و دستورالعملهای سازمان و به منظور روان سازی امور مربوط به رسیدگی به ادعای اشتغال بیمه شدگان و بررسی چگونگی تبیین اجرای آراء صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار و همچنین شفاف سازی ،مقررات تسهیل در ارایه خدمات و ایجاد وحدت رویه در انجام امور و بررسی صحت سوابق بیمه...

به خواندن ادامه دهید

بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات

بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تاریخ : 1400/3/23 شماره : 1000/1400/2388 پیوست : دانلود پیوست به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی آیین نامه اجرایی مربوطه و انطباق آن با دیگر قوانین مرتبط جاری کشور خصوصاً مصوبات جدید و نیز اعمال سیستم مکانیزه اجراییات، نظر واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می.دارد لازم به ذکر است رعایت فصول اول (صدور اجراییه)، دوم (ابلاغ) و سوم (ترتیب اجرا آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی و سایر احکام مندرج در آیین نامه مذکور که در این بخشنامه بدان اشاره نشده است، ضروری می باشد. فصل اول قوانین و...

به خواندن ادامه دهید

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1400

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1400 تاریخ : 1400/3/10 شماره : 1000/1400/2012 پیوست : دانلود پیوست باتوجه به تصویب نامه شماره ۱۹۷۵۶ تا ۵۸۶۷۳ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار (۴/۵۰۰/۰۰۰) ریال بعنوان کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار بطور ماهانه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰، واحدهای اجرایی تابعه مکلفند در اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۰، ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای کارگر مشمول قانون کار می باشند مراتب را به هنگام...

به خواندن ادامه دهید

امهال حق بیمه اردیبهشت ماه لغایت خردادماه سال 1400 سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا

امهال حق بیمه اردیبهشت ماه لغایت خردادماه سال 1400 سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا تاریخ : 1400/3/26 شماره : 1000/1400/2532 پیوست : دانلود پیوست پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۰۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۹ در ارتباط با امهال حق بیمه سهم کارفرمایی فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا و در اجرای مفاد مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ موضوع نامه شماره ۲۸۰۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲/۸ رئیس محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و نامه شماره ۲۹۵۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور و به منظور حمایت...

به خواندن ادامه دهید

شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان

شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان تاریخ : 1400/3/28 شماره : 1000/1400/2568 پیوست : دانلود پیوست با عنایت به اینکه «طرح مقررات زدایی و وحدت رویه، تنقیح، تجميع، تلخیص و اصلاح بخشنامه های سازمان» در راستای شناسایی و حذف موارد همپوشانی متعارض و تکراری بخشنامه ها و دستورالعملها برداشت واحد و یکسان از بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری تسهیل آگاهی و تسریع دسترسی جامعه هدف بـه ضوابط و مقررات سازمان و مقررات زدایی ارائه بهتر خدمات و حمایتهای سازمان به جامعه ،هدف افزایش شفافیت در عملکرد سازمان اعمال قوانین و مقررات و آراء هیات عمومی جدید و در نهایت رعایت اصل سه...

به خواندن ادامه دهید